Zobacz DEMO

     Zamów stronę

     Allegro       

       Regulamin

       


Witamy na stronie SWWZR

swwzr

 

Jesteśmy pozarządową organizacją społeczną, zrzeszająca członków, której celem działania jest ochrona zwierząt oraz promocja i popieranie hodowców i miłośników zwierząt rasowych.

 

Nasze Stowarzyszenie powstało aby wspierać, promować i współpracować ze wszystkimi członkami SWWZR. 

Naszym priorytetem jest budowanie wiarygodności, przejrzystości i odpowiedzialności w programie rozwoju kynologii w Polsce.

Zrzeszamy właścicieli zwierząt rasowych i popieramy pogląd RASOWY=RODOWODOWY.

 

Regulamin SWWZR

 REGULAMIN STOWARZYSZENIA SWWZR 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT RASOWYCH; w dalszych postanowieniach statutu zwane jest SWWZR.
  1. Terenem działania SWWZR jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a w szczególności województwo dolnośląskie .
  2. Siedzibą SWWZR jest miasto Wałbrzych.
 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.
  1. Działalność SWWZR oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków.
  2. SWWZR uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.
 3. Celem SWWZR jest:
  1. oparta na podstawach naukowych jaki i na własnych doświadczeniach organizacja hodowli zwierząt rasowych dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu ,pod względem hodowlanym i estetycznym.
  2. popularyzowanie wiedzy o zwierzętach rasowych wśród polskiego społeczeństwa.
  3. promocja i popieranie hodowców i miłośników hodowli zwierząt rasowych
  4. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi tematem.

 

 1. SWWZR realizuje swoje cele poprzez:
  1. prowadzenie dokumentacji hodowlanej zgodnie z istniejącymi przepisami,
  2. współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania.
  3. organizowanie spotkań o charakterze informacyjnym,
  4. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków SWWZR ogólnych zasad etyki w zakresie chowu i hodowli zwierząt rasowych,
  5. reprezentowanie interesów polskiej felinologii i kynologii przed władzami i instytucjami w kraju . 

Regulamin hodowli

Pkt 1.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską oraz opłacić wpisowe. Można tego dokonać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, drogą mailową lub pocztową. Wówczas opłatę wpisową należy przesłać na konto Stowarzyszenia, a kopię potwierdzenia przelewu dołączyć do maila lub listu.

Pkt 2.

Od każdego zarejestrowanego w Stowarzyszeniu psa lub suki pobierana jest opłata miesięczna.

W przypadku sprzedaży psa lub suki, albo jego lub jej zgonu, należy powiadomić Stowarzyszenie, aby uniknąć naliczania opłat. Opłaty należy wnosić w siedzibie Stowarzyszenia lub przelewem na konto

Stowarzyszenia w wysokości zależnej od ilości posiadanych i zarejestrowanych psów i suk.

Pkt 3.

W przypadku zalegania z opłatami, konto hodowcy zostaje nieaktywowane, a tym samym wiąże się to z blokadą wygenerowania jakichkolwiek dokumentów hodowlanych. Wszystkie opłaty powinny posiadać ciągłość. Aby przywrócić aktywność konta należy uiścić zaległe opłaty.

Pkt 4.

Każdy członek posiadający zarejestrowaną w stowarzyszeniu sukę, która jest w wieku rozrodczym powinien złożyć wniosek o przydomek hodowlany. Jest on nadawany indywidualnie dla każdego hodowcy i stanowi niepowtarzalną nazwę hodowli posiadającą swój numer rejestracji. Wszystkie szczenięta urodzone w danej hodowli mają nadawany ten przydomek.

Pkt 5.

Krycie suki w okresie rozrodczym należy potwierdzić kartą krycia, w którą wpisywane są zarówno dane psa, jak i dane suki. Reproduktor może, ale nie musi być psem zarejestrowanym w Stowarzyszeniu. W przypadku, gdy Reproduktor posiada udokumentowane pochodzenie z innych organizacji, prosimy do kart miotu dołączyć kopię tych dokumentów.

Pkt 6.

Imiona szczeniąt całego miotu pochodzącego od jednej suki powinny zaczynać się na tę samą literę alfabetu. Wybór litery dla imion danego miotu jest dowolny – nie powinna być to jednak litera, od której zaczynały się imiona szczeniąt wcześniejszych miotów danej suki.

Pkt 7.

W przypadku, gdy hodowca rażąco pogwałca ogólnie przyjęte normy hodowlane tzn.:

poddaje rozrodowi zbyt młode zwierzęta;

eksploatuje suki lub reproduktory;

psy lub suki trzymane są w złych warunkach hodowlanych;

szczenięta są źle odchowane i wykazują oznaki chorób;

urodzony miot odbiega od wzorca rasy;

może on zostać zawieszony w prawach członka, a miot, co do którego są jakieś zastrzeżenia, może nie zostać uznany przez Stowarzyszenie i nie mieć prawa do wystawienia dokumentacji.

Pkt 8.

Do hodowli dopuszcza się sukę na podstawie adnotacji w rodowodzie lub certyfikacie „SUKA HODOWLANA”/”REPRODUKTOR”, dokonanej przez przedstawiciela SWWZR z pieczątką i podpisem. Suka/pies jest zarejestrowana w SWWZR oraz wpisana do Księgi Rodowodowej (KR) lub do Księgi Wstępnej (KW) i ukończył/a 15 miesięcy

Pkt 9.

Szczenieta z każdego miotu zarejestrowanego w SWWZR muszą zostać obowiązkowo zachipowane.

Pkt.10
Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia działalności Stowarzyszenia. 

Formularze

Aktualności

W związku z informacją o podszywaniu się "hodowli" o nazwie "Z Koralowej" pani Sanockiej z Bolkowa pod nasze Stowarzyszenie, informujemy że hodowla ta nie należy do naszej organizacji a dokumenty , które mają są fałszywe i nie były wystawione przez nas.22.12.2015 r

Od 24.12.2015 do 04.01.2016 r będzie NIECZYNNE. W tym czasie kontakt może być częściowo lub całkowicie ograniczony.
17.11.2014 r

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że nie rejestrujemy zwierząt bez pochodzenia. Chcąc zarejestrować psa czy kota w naszym Stowarzyszeniu, MUSI on posiadać jakąś dokumentację : rodowód, metryka lub certyfikat.

09.09.2014 r

Informujemy o zmianie siedziby Stowarzyszenia, aktualny adres to ul. Palisadowa 14, 58-316 Wałbrzych
Wszystkie dokumenty z poprzednim adresem są aktualne i nie wymagają zmiany.

KontaktSTOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE
WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT RASOWYCH
NIP 886-297-74-12, Regon 021869121

adres: ul.Palisadowa 14,
58-316 Wałbrzych,

mail swwzr@interia.pl
kontakt tylko drogą mailową
Zobacz na mapie
STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT RASOWYCH - SWWZR
mobile